ODZNÁČEK NA ŽIVO(T) "T.O."

PŘIPÍNACÍ ODZNÁČEK 

NA ŽIVO(T) "T.O."

Průměr: 32 mm

Cena: 20 Kč/ Ks